Cái Đẹp

Nếu là gió
gió không muốn mình lang thang vô định
sự tự do yếu đuối

Nếu là đá
đá không muốn ép mình
để trơ với thời gian

Chiều nay sương lạnh
những cánh chim lại mải miết bay xa…

26.10.10

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s