In front of the main library in Leuven, BE

In front of the main library in Leuven, BE

Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

Smoking woman

Smoking woman

Image | Posted on by | Leave a comment

Cái Đẹp

Nếu là gió
gió không muốn mình lang thang vô định
sự tự do yếu đuối

Nếu là đá
đá không muốn ép mình
để trơ với thời gian

Chiều nay sương lạnh
những cánh chim lại mải miết bay xa…

26.10.10

Posted in Uncategorized | Leave a comment